Wykorzystywanie kamer termowizyjnych w przemyśle


Obecnie termowizja okazuje się bardzo przydatnym i wielozadaniowym narzędziem. Kamera termowizyjna posiada wiele rodzajów zastosowań i wykorzystywana jest w przeróżnych dziedzinach.
Kamery termowizyjne wykorzystywane są na przykład przez straż graniczną, w celu monitorowania terenów między granicznych. Pomagają one również w pracy policji, na przykład podczas poszukiwania osób zaginionych, ponieważ są one w stanie wykryć nawet osobę nieprzytomną, w dodatku po zmroku. Wykorzystywana jest też przez wojsko, w celach militarnych i taktycznych. Posiadając taką kamerę, mając podgląd np. na swojej posesji, jesteśmy w stanie uniknąć aktu wandalizmu. Termowizja może być wykorzystana również podczas budowy lub remontów. Jest ona najszybszym sposobem na znalezienie przecieku i może pomóc w dokonywaniu pomiarów.
System optyczny kamery termowizyjnej skupia swoją energię podczerwieni na specjalnym układzie detektora – matrycy czujników. Detektor zawiera tysiące pikseli detektora ułożonych w formie siatki. Każdy piksel w matrycy czujników reaguje na skupioną na nim energię podczerwieni oraz wytwarza sygnał elektroniczny, który jest przetwarzany na system wizyjny.
Maszyny w przemyśle składają się głównie z elementów mechanicznych. Te elementy, to w znacznej mierze części ruchome. Aby więc zadbać o odpowiednią pracę i ciągłość produkcji należy pilnować elementów, które są narażone na szybkie zużycie. W zależności od maszyny, częściami narażonymi na szybsze zużycie, mogą być łożyska, rolki taśmociągów, przekładnie itp.
W celu kontroli wcześniej wspomnianych elementów, można wykorzystać nowoczesne technologie. Jedną z takich technologii jest właśnie kamera termowizyjna.
Badania termowizyjne urządzeń obejmuje zbadanie elementów ruchomych w maszynach, jak rolki na taśmociągu lub łożyska. Badanie kamerą termowizyjną sprawdza, czy dany element jest zatarty. Inaczej mówiąc, element ruchomy, który jest uszkodzony, może wydzielać ciepło przez zwiększone tarcie. A to możemy zbadać kamerą do pomiaru temperatury.

Dodatkowe informacje: https://term-os.pl/