Transport jako element większego systemu społecznego


Transport międzynarodowy to nie tylko sposób na przemieszczanie ludzi i towarów. Jest to również sposób na osiągnięcie celów społecznych – niezależnie od tego, czy chodzi o uprawę żywności, dojazdy do pracy, rozwój produkcji i handlu, rozbudowa miast czy tworzenie nowych miejsc pracy.
Busy do Niemiec.
Rzadko na transport patrzy się z perspektywy systemowej, jako elementu większej całości, zamiast tego skupia się na indywidualnych projektach, pojedynczych celach, większą rolę odgrywają przewozy do Niemiec lub przewozy do Holandii. Króluje konkurencja, a nie współpraca. Koordynacja w czasie rzeczywistym przewoźników drogowych, kolejowych, morskich i lotniczych zwiększa świadomość globalnego zasięgu systemów transportowych i skomplikowanych współzależności funkcjonalnych, które sprawiają, że systemy te są tak potężnymi podmiotami rozwoju gospodarczego i społecznego. W konsekwencji uwypukla się potrzeba rozwiązań systemowych, które wpływają na politykę transportową. Popyt można często zmniejszyć, poprawiając środowisko miejskie w ramach Global 4, projektując społeczności chroniące transport lub wykorzystując telekomunikację w celu zmniejszenia długości i częstotliwości przejazdów do pracy.

Polecane: otwieranie domów Gdańsk.