Bezpieczeństwo w pracy.


Po co szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy? Kodeks pracy określa, że każda polska firma ma obowiązek pouczenia pracownika, który nie ma kwalifikacji i wiedzy o przepisach z zakresu bhp. Ważne jest, żeby pracodawca oraz pracownicy wiedzieli o niebezpieczeństwach mogących pojawić się podczas codziennie wykonywanej pracy. Pracodawca ma za zadanie dopilnować, aby szkolenia odbywały się w wyznaczonym terminie. Wszelkie niedopilnowania z ramienia pracodawcy mogą w efekcie doprowadzić do problemów finansowych. Celem szkoleń bhp jest wdrożenie pracownikom norm organizacji bezpieczeństwa miejsca pracy i zmniejszenie zagrożeń z nią związanych oraz wyeliminowanie skutków prawno – finansowych powiązanych z niewypełnieniem obowiązków. Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór norm określających bezpieczne i higieniczne realizowanie obowiązków pracowniczych, a także odrębna gałąź wiedzy zajmująca się modelowaniem właściwych warunków pracy. Ta dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i innych. Ogólnie ujmując, szkolenia chronią firmę i pracowników odnosząc się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.

Szukasz dodatkowych informacji? Sprawdź stronę: www.bhp-prometeo.pl

Naprawdę niezastąpione: kurtyny na drzwi magazynowe.